ClickCease המרכז לתביעות קטנות - טלוויזיה
תביעות קטנות רחובות

תביעות קטנות רחובות

תביעות קטנות רחובות   דוגמאות של תביעות קטנות שבוצעו בבית המשפט ברחובות תקלות שהתגלו בטלוויזיה שהצריכו את החלפתו   תביעה לפיצוי בגין פגם בטלוויזיה שרכש התובע אצל הנתבעת וצד ג' היא היבואן ומי שסיפקה את האחריות למכשיר.   התובע רכש טלוויזיה מטרקלין חשמל בעמ בסכום של 2,000 ₪.

עובדות חשובות שכדאי לדעת לפני הגשת תביעות קטנות בגין מוצר פגום

עובדות חשובות שכדאי לדעת לפני הגשת תביעות קטנות בגין מוצר פגום

עובדות חשובות שכדאי לדעת לפני הגשת תביעות קטנות בגין מוצר פגום בשנת 2018 הוגשו 39,282 תביעות קטנות. 45% מהתביעות הוגדרו כספק-לקוח. פרק הזמן של תיק הוא 5.8 חודשים.   זכותו המלאה של כל צרכן לקבל את המוצר התואם והמסוכם עם בית העסק ממנו הזמין ורכש את המוצר או השירות, ואשר ניתן להשתמש בו שימוש סביר […]

נגישות