ClickCease המרכז לתביעות קטנות - טלפון

089971114 office@hageshtviaa.co.il תביעות קטנות בגין מוצר פגום   זכותו המלאה של כל צרכן לקבל את המוצר התואם והמסוכם עם בית העסק ממנו הזמין ורכש את המוצר או השירות, ואשר ניתן להשתמש בו שימוש סביר ותקין.  

הגשת תביעה קטנה בגין מוצר פגום הזמנת ריהוט וקיבלתם מוצר שונה או פגום? הזמנת צבע מסוים וקיבלת צבע אחר? המוצר שרכשתם פגום? התחל תביעה   תתבעו, מקסימום תזכו…