ClickCease המרכז לתביעות קטנות - טופס תביעות קטנות

תביעות קטנות טופס   הגשת תביעה לבית משפט לתביעות קטנות

הגשת תביעה קטנה ספאם/ דואר זבל קיבלת הודעת ספאם? מה ניתן לעשות? החוק קובע כי ניתן לפנות לבית המשפט ולדרוש פיצוי עד 1,000 ₪ עבור כל הודעת ספאם שהתקבלה, וזאת ללא הוכחת נזק התחל תביעה   תתבעו, מקסימום תזכו…

הגשת תביעה קטנה נגד בעל מקצוע ניתן להגיש תביעה כנגד שירות שהוזמן ולא בוצע או שהשירות בוצע אך לא באופן שבעל המקצוע התחייב לדוגמא: מכוני יופי, החלקת שיער, ביטוח מוצרי חשמל, מוסך, שיפוצים ועוד התחל תביעה   תתבעו, מקסימום תזכו…

הגשת תביעה קטנה בגין מוצר פגום הזמנת ריהוט וקיבלתם מוצר שונה או פגום? הזמנת צבע מסוים וקיבלת צבע אחר? המוצר שרכשתם פגום? התחל תביעה   תתבעו, מקסימום תזכו…

הגשת תביעה קטנה כנגד לקוח שלא משלם תביעה זו מיועדת לעצמאיים (עוסק מורשה/ עוסק פטור) בלבד  ביצעת עבודה והמזמין מסרב לשלם? במידה ומדובר בתביעה בגין הלוואה שניתנה ולא שולמה? (לאדם פרטי) הקש כאן התחל תביעה   תתבעו, מקסימום תזכו…

צור קשר   דוא״ל עזרה ושירות לקוחות: 08-9971114  office@hageshtviaa.co.il או לחילופין התחל הגשת תביעה המרכז לתביעות קטנות ניתן להגיש 24 שעות ביממה ימים ראשון עד שבת 00:00 – 23:59 השירות ניתן בכל הארץ טלפון: 08-9971114 פקס: 15389572829 089971114 office@hageshtviaa.co.il

089971114 office@hageshtviaa.co.il המלצות – המרכז לתביעות קטנות

089971114 office@hageshtviaa.co.il שאלות נפוצות בתביעות קטנות התחל תהליך הגשת תביעה מה זה בית משפט לתביעות קטנות? האם ניתן לצרף מספר תביעות קטנות ביחד לאיזה בית משפט הסמכות לדון בתביעה קטנה – הסמכות המקומית? מהם התנאים להעביר דיון לבית משפט אחר או לבטל את התביעה האם אפשר שעורך דין ייצג אותי בביהמ"ש? במידה והגישו נגדי תביעה […]